Orthopedagoog (zwangerschapsvervanging)

Gepubliceerd op: 01 februari 2017

Datum ingang vacature:01-04-2017
Dienstverband: tijdelijk contract
Bevoegdheid: HBO/Academisch
Aantal fte / klokuren: 32 uur per week
School: Kaj Munk College
Plaats: Hoofddorp
Website: Vacature op website

Orthopedagoog (zwangerschapsvervanging)


Met ingang van 1 april 2017 zijn wij op zoek naar een orthopedagoog wegens zwangerschapsverlofvervanging. De functie beslaat 0,8 fte (32 uur per week). Het betreft een tijdelijke aanstelling tot aan de zomervakantie, waarbij er een mogelijke verlenging kan zijn in het schooljaar 2017-2018 in een kleinere dienstbetrekking. Als orthopedagoog heb je een belangrijke taak binnen onze schoolorganisatie. Je draagt zorg voor het ontwikkelen van beleid met betrekking in de plaatsing van leerlingen. Je geeft de leerlingen informatie en advies, maar biedt ook ondersteuning bij de aanpak van hun problemen. Je verleent kortdurende, licht psychosociale hulp en biedt hen daarnaast hulp bij het krijgen van de juiste zorg van anderen. Ook ten aanzien van ouders vervul je een belangrijke rol. Zo doe je onderzoek naar oorzaken van problemen bij hun kinderen en help je bij het zoeken naar oplossingsmogelijkheden. Tevens zet je zo vroeg en dichtbij mogelijk opvoedingsondersteuning in, zodat voorkomen kan worden dat leerlingen uitvallen. Je motiveert, verwijst en leidt zo tijdig mogelijk de ouders met de leerlingen naar vervolghulp, met als doel dat de jongeren en de ouders snel op de juiste plek terechtkomen. Daarnaast geef je, wanneer nodig, informatie op ouderbijeenkomsten. Richting de docenten geef je informatie en advies ten behoeve van vroege signalering van psychosociale problemen, onveilige of belemmerende factoren. Je geeft ook informatie en advies ten behoeve van signalering van leerproblemen. Daarnaast participeer je bij preventieactiviteiten in de klas. In de organisatie draag jij zorg voor de ondersteuning van professionalisering van collega’s, mentoren en het zorgteam. Daarbij stuur je functioneel, in samenwerking met de zorgcoördinator, het zorgteam aan.


Functie eisen:

Je hebt affiniteit met het werken met leerlingen van 12 tot 18 jaar en het onderwijs. Je hebt een opleiding afgerond op HBO+ (met relevantie certificaten) of WO niveau. Hiernaast vragen wij om een aantekening diagnostiek, daar de orthopedagoog signalerende diagnostiek afneemt. Het is belangrijk dat je stevig in je schoenen staat, communicatief zeer vaardig, nauwkeurig en proactief bent. Wij vragen een brede theoretische kennis van het vakgebied van orthopedagogiek/orthodidactiek en het algemene terrein van de leerlingbegeleiding. Je hebt kennis van gedragspatronen van jongeren. Daarnaast heb je kennis van het samenwerkingsverbanden, passend onderwijs en de zorgstructuur van het SBO/(V)SO in de regio. Voor de functie is het van belang dat je vaardig bent in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen. Relevant is dat je vaardig bent in het begeleiden van jongeren met een sociaal-emotioneel gedragsprobleem.


Kaj Munk College

“ Ruimte voor jouw talent!” op het Kaj Munk College Samen met alle collega’s hebben wij deze slogan bedacht. Ruimte bieden voor een ieder om zich verder te ontwikkelen. “Ruimte voor jouw talent!” is wat wij bieden. In alles wat wij doen, houden wij ons hieraan vast. Dat geldt voor ons werk met leerlingen. Dat geldt ook voor jou, als potentiele nieuwe medewerker op onze school. Talent, Relatie, Invloed en Veiligheid zijn sleutelwoorden waarmee de ambities op onze school worden gekenmerkt. Wij gebruiken deze als handvat tijdens ons werk, zowel in de klas als in de omgang met elkaar. Hierdoor weten wij een warm en duidelijk schoolklimaat te creëren. Onze school staat bekend om dit warme en duidelijke schoolklimaat. Dat merk je in de klas, in de medewerkerskamer, in de gangen en aula’s en op de pleinen van de school. Ouders zijn op een positieve manier betrokken in klankbordgroepen. We werken in lerende teams aan steeds weer kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Collega’s zijn betrokken op elkaar. Het denken over leren van leerlingen staat centraal. Onderwijskenmerken als Kunst, Media en Cultuur zijn speerpunten: alle leerlingen krijgen elk jaar extra’s op dit gebied. Daarnaast profileren wij ons nadrukkelijk als Bèta-school met ons Technasium voor de havo, onze Sciencestroom in het vwo en bètadesign voor de mavo.


Contactpersoon: Kirsten Schalkwijk


Solliciteren kan tot en met 28 februari 2017 via de website of door je CV en motivatie te mailen naar sollicitaties@kajmunk.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Nita Bakker (orthopedagoog) of Kirsten Schalkwijk (HR-Adviseur) op 023-5616198. Acquisitie n.a.v. van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!


terug naar vacature overzicht

Indien u wilt solliciteren op een van bovengenoemde vacatures dan nodigen wij u van harte uit om dit rechtstreeks te doen via het online sollicitatieformulier dat u kunt vinden op de website van het Kaj Munk CollegeEerste Christelijk Lyceum
Haemstede-Barger Mavo
Herbert Vissers College
Kaj Munk College
KSH Hoofddorp
RKSG Thamen
IRIS, onderwijs met 
overtuiging