Zorgcoördinator

Gepubliceerd op: 01 februari 2017

Datum ingang vacature:01-09-2017
Dienstverband: tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband
Bevoegdheid: HBO/Academisch
Aantal fte / klokuren: 32 uur per week
School: Kaj Munk College
Plaats: Hoofddorp
Website: Vacature op website

Zorgcoördinator


Met ingang van 1 september 2017 zijn wij op zoek naar een zorgcoördinator. De functie beslaat 0,8 fte (32 uur per week). Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar, waarbij er uitzicht is op een vaste aanstelling. De zorgcoördinator heeft binnen het Kaj Munk College een zeer belangrijke taak. Niet alleen ben je (mede) verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die de schoolorganisatie biedt, maar ook richting de schoolleiding, de leerlingen, hun ouders en externe organisaties vervul je een verantwoordelijke functie. Als zorgcoördinator adviseer je de schoolleiding inzake de ontwikkeling van beleid op het vakgebied en op het gebied van leerlingenzorg. Bij wijziging van beleid doe je voorstellen aan de schoolleiding over te nemen maatregelen en stel je adviesnota’s en beleidsvoorstellen hierover op. Je ontwikkelt beleid op schoolniveau en voert hierover overleg met het netwerk van zorgcoördinatoren van het samenwerkingsverband. Je neemt deel aan de relevante externe beleids- en werkgroepen. Daarnaast adviseer je de onderwijsgevende collega’s over de individuele of groepsgerichte aanpak van leerlingen/klassen en coördineer je de begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Als zorgcoördinator bewaak je de uitvoering van de afspraken uit een ontwikkeling perspectief plan. Verder heb je contacten met externe instanties, zoals leerplicht, schoolarts en gemeente. Tevens ben je voorzitter van het zorg advies team. Je overlegt met ouders, leerlingen, basisscholen en externe instanties om vast te stellen of een leerling toelaatbaar is en om de ondersteuningsbehoefte op gebied van leerresultaten en/of sociaal-emotioneel gebied vast te stellen. Je toetst dit aan het ondersteuningsprofiel van de school en geeft hierover voorlichting aan de betrokkenen. Je ziet er ook op toe dat de gegevens worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem en je draagt zorg voor het vastleggen en de verslaglegging van de gesprekken in het leerlingdossier. In de organisatie draag jij zorg voor de ondersteuning van professionalisering van collega’s, mentoren en het zorgteam. Daarbij stuur je functioneel, in samenwerking met de orthopedagoog, het zorgteam aan.


Functie eisen:

Je hebt affiniteit met het werken met leerlingen van 12 tot 18 jaar en het onderwijs. Je hebt een opleiding afgerond op HBO+ (met relevantie certificaten) of WO niveau. Het is belangrijk dat je stevig in je schoenen staat, beleidsmatig inzicht hebt, communicatief zeer vaardig, accuraat en proactief bent. Ook dien je te beschikken over financieel inzicht in verband met de besteding en de verantwoording van de gelden, afkomstig van het samenwerkingsverband. Wij vragen een brede theoretische kennis van het vakgebied van leerlingbegeleiding en de zorgstructuur in het voortgezet onderwijs. Je hebt kennis van de sociaal emotionele ontwikkeling van jongeren en de beperkingen hierin. Daarnaast heb je kennis van het functioneren van het samenwerkingsverband , passend onderwijs en de zorgstructuur van het SBO/(V)SO in de regio. Ook dien je te beschikken over kennis van de sociale kaart en de ketenpartners. Tevens heb je kennis van het onderwijskundige proces alsmede didactische methoden en technieken. Voor de functie is het van belang dat je vaardig bent in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen.


Kaj Munk College

“ Ruimte voor jouw talent!” op het Kaj Munk College Samen met alle collega’s hebben wij deze slogan bedacht. Ruimte bieden voor een ieder om zich verder te ontwikkelen. “Ruimte voor jouw talent!” is wat wij bieden. In alles wat wij doen, houden wij ons hieraan vast. Dat geldt voor ons werk met leerlingen. Dat geldt ook voor jou, als potentiele nieuwe medewerker op onze school. Talent, Relatie, Invloed en Veiligheid zijn sleutelwoorden waarmee de ambities op onze school worden gekenmerkt. Wij gebruiken deze als handvat tijdens ons werk, zowel in de klas als in de omgang met elkaar. Hierdoor weten wij een warm en duidelijk schoolklimaat te creëren. Onze school staat bekend om dit warme en duidelijke schoolklimaat. Dat merk je in de klas, in de medewerkerskamer, in de gangen en aula’s en op de pleinen van de school. Ouders zijn op een positieve manier betrokken in klankbordgroepen. We werken in lerende teams aan steeds weer kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Collega’s zijn betrokken op elkaar. Het denken over leren van leerlingen staat centraal. Onderwijskenmerken als Kunst, Media en Cultuur zijn speerpunten: alle leerlingen krijgen elk jaar extra’s op dit gebied. Daarnaast profileren wij ons nadrukkelijk als Bèta-school met ons Technasium voor de havo, onze Sciencestroom in het vwo en bètadesign voor de mavo.


Contactpersoon: Kirsten Schalkwijk


Solliciteren kan tot en met 28 februari 2017 via de website of door je CV en motivatie te mailen naar sollicitaties@kajmunk.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marilou van der Have (zorgcoördinator) of Kirsten Schalkwijk (HR-Adviseur) op 023-5616198. Acquisitie n.a.v. van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!


terug naar vacature overzicht

Indien u wilt solliciteren op een van bovengenoemde vacatures dan nodigen wij u van harte uit om dit rechtstreeks te doen via het online sollicitatieformulier dat u kunt vinden op de website van het Kaj Munk CollegeEerste Christelijk Lyceum
Haemstede-Barger Mavo
Herbert Vissers College
Kaj Munk College
KSH Hoofddorp
RKSG Thamen
IRIS, onderwijs met 
overtuiging