IriScoop
is het personeelsinformatieblad van IRIS en verschijnt vier maal per jaar.  

 

 

Vacatures

IRIS, onderwijs met 
overtuiging