Klachtenprocedure IRIS scholen


Reglement Voorfase Klachtenbehandeling

IRIS regeling omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand

Naast de eigen klachtenprocedure is IRIS aangesloten bij:

De Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
www.gcbo.nl

 

Vacatures

IRIS, onderwijs met 
overtuiging