Gezocht: twee leden voor de IRIS raad van toezicht

IRIS-CVO zoekt voor haar raad van toezicht twee enthousiaste, maatschappelijk betrokken leden met affiniteit voor het voortgezet onderwijs. Daarbij zoeken we een kandidaat die specifiek politiek-bestuurlijke ervaring meebrengt en een kandidaat met expertise op het gebied van financiën en bedrijfsvoering.

 

De uitdaging …

is om op integere en maatschappelijk verantwoorde wijze samen met de collega’s in de raad, toezicht te houden op de ontwikkelingen binnen de IRIS-organisatie. De raad van toezicht voert haar toezichthoudende rol uit in samenspel met de bestuurder.

IRIS richt zich op het ‘Leren van Morgen’ waarin leerlingen en docenten steeds meer in partnerschap aan het stuur staan van hun eigen leerproces. Dit gebeurt in verbinding met de buiten- en binnenwereld.

Kernbegrippen hierbij zijn ontmoeten, talentontwikkeling, kwaliteiten benutten en eigenaarschap. De raad van toezicht ondersteunt dit ontwikkelingsproces en geeft daarin vanuit haar klankbordrol gevraagd en ongevraagd kritische feedback. De Code Goed Onderwijsbestuur vormt vanzelfsprekend het kader van waaruit wordt gewerkt.

 

Wij zoeken …

een actieve, maatschappelijk betrokken kandidaat:

  • met bestuurlijke of financiële ervaring in de profit of publieke sector
  • met ruime ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, controlesystemen en risicomanagement
  • die in staat is om als lid van de auditcommissie een kritische sparringpartner te zijn voor het bestuur en de controller
  • die beschikt over een opbouwende, constructieve houding en complexe, financiële issues snel weet te doorgronden en van onderbouwd advies kan voorzien.

 

en een kandidaat die zich graag richt op politiek-bestuurlijke vraagstukken:

  • met ruime bestuurlijke ervaring in een aanpalend – of ander relevant domein; bij voorkeur als bestuurder
  • met kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten
  • die gewend is te opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving met een diversiteit aan stakeholders en complexe vraagstukken
  • die beschikt over een opbouwende, constructieve houding
  • die gevoel heeft voor verantwoording naar primaire stakeholders (leerlingen, ouders en docenten).
  • die ervaring heeft op het gebied van organisatie- en onderwijsontwikkeling.

 

Interesse …

Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Ronald Stevens (voorzitter raad van toezicht): 023-5254530/06-53385763. Bij procedurele vragen met Monique Pleumeekers 023-5483808/06- 10573925. Uw sollicitatiebrief voorzien van CV en overzicht van relevante netwerkcontacten ontvangen wij graag vóór 1 februari 2018 op m.pleumeekers@iris-cvo.nl

 

IRIS …

is een actieve stichting in het voortgezet onderwijs. Ambitieus in het bereiken van haar doelen, alert als het gaat om kwaliteit, schoolklimaat en onderwijs met overtuiging. Aangesloten bij IRIS zijn Eerste Christelijk Lyceum (Haarlem), Haemstede-Barger Mavo (Heemstede), Herbert Vissers College (Nieuw-Vennep), Kaj Munk College (Hoofddorp), De KSH (Hoofddorp) en RKSG Thamen (Uithoorn). Het College van Bestuur van IRIS geeft leiding aan de IRIS-organisatie en wordt hierbij ondersteund door een kleine staf. http://www.stichtingiris.nl/