ISH-logo-International-school-Haarlem-Stichting-IRIS

International School Haarlem (ISH) zoekt Head of School

De International School Haarlem zoekt een

Head of School – Compliance Officer /School Business Manager (0,8 tot 1 fte)
…die samen met de Head of School – Education Manager de school verder kan uitbouwen en positioneren

De International School Haarlem is geopend in augustus 2017 en is sindsdien enorm gegroeid. In het schooljaar 2018-2019 zijn er 270 leerlingen ingeschreven, zij vertegenwoordigen 42 nationaliteiten en spreken 35 verschillende talen. De school kent twee afdelingen (PO en VO) die nauw met elkaar samenwerken en is momenteel in twee locaties gehuisvest. Het team bestaat uit ruim 45 personeelsleden. De voertaal op school is Engels.

De school heeft een tweehoofdige directie met ieder een eigen aandachtsgebied. De ‘Heads of School’ zijn samen verantwoordelijk voor zowel de primary – als de secondary department en worden in hun werkzaamheden ondersteund door en leggen verantwoording af aan de verantwoordelijke besturen Salomo en IRIS.
De verantwoordelijkheden voor de Head of School liggen voornamelijk op het gebied van huisvesting, HR, financiën, admissions, facilities, ICT, PR en relatiemanagement. Er is een functieprofiel beschikbaar die de specifieke taken in meer detail beschrijft.

Wij zoeken iemand die…
• Passie heeft voor en kennis van internationaal onderwijs.
• Een relevante vooropleiding op HBO(+) gebied heeft.
• Flexibel en ondernemend is: snel kan schakelen en inspelen op veranderende en onverwachte omstandigheden.
• Bij voorkeur ervaring in het onderwijs heeft.
• Kennis heeft van de wet- en regelgeving in het PO en VO en dit kan vertalen in schoolplannen en beleid.
• Visie heeft en in staat is om vooruit te denken.
• Communicatief sterk is, zowel zakelijk als menselijk.
• Relativeringsvermogen en humor heeft.
• Toegankelijk is en zich met souplesse op alle niveaus weet te bewegen: kinderen, ouders, teamleden, bestuur en ook bij externe partijen als bijvoorbeeld gemeente.
• Oog heeft voor en bijdraagt aan de dynamiek van een internationaal team en schoolpopulatie waarin betrokkenheid en verbinding kenmerkend zijn.
• Vloeiend is in Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk.

Aanstelling:
Het betreft een functie in schaal 13 (cao VO). Datum van indiensttreding: uiterlijk 1 augustus 2019.
De directiefunctie komt vacant met ingang van het nieuwe schooljaar.

Inlichtingen en reacties:
Vragen over de inhoud van de vacature kunnen gesteld worden aan Hannah Mansbridge, Head of School – Education Manager (023-2200001).

De eerste gespreksronde is gepland op 14 maart; de tweede gespreksronde op 18 maart 2019.
Sollicitatiebrieven en cv graag uiterlijk 10 maart in het Engels sturen per mail naar Marjolein Grin (HRM beleidsadviseur) marjolein.grin@salomoscholen.nl. De gesprekken zullen in het Engels plaatsvinden. Assessment en een referentiecheck maken deel uit van de procedure.

De International School Haarlem valt onder een samenwerking van twee besturen: Salomo, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland en IRIS, Stichting voor Christelijk voortgezet onderwijs.

Kijk voor meer informatie over de school op de website www.internationalschoolhaarlem.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.