Dorstige-Kuil-stichting-iris

IRIS zoekt enthousiast en maatschappelijk betrokken lid raad van toezicht

IRIS-CVO zoekt voor haar raad van toezicht een enthousiast, maatschappelijk betrokken lid met affiniteit voor het voortgezet onderwijs. Daarbij zoeken we een kandidaat met gevoel voor politieke verhoudingen en expertise op het gebied van bedrijfsvoering (ICT, innovatie) en financiën. Gezien de samenstelling van de raad van toezicht nodigen wij nadrukkelijk ook vrouwen uit te solliciteren.

De uitdaging …
is om op integere en maatschappelijk verantwoorde wijze samen met de collega’s in de raad, toezicht te houden op de ontwikkelingen binnen de IRIS-organisatie. De raad van toezicht voert haar toezichthoudende rol uit in samenspel met de bestuurder.

IRIS richt zich op het ‘Leren van Morgen’ waarin leerlingen en docenten steeds meer in partnerschap aan het stuur staan van hun eigen leerproces. Dit gebeurt in verbinding met de buiten- en binnenwereld.

Kernbegrippen hierbij zijn ontmoeten, talentontwikkeling, kwaliteiten benutten en eigenaarschap. De raad van toezicht ondersteunt dit ontwikkelingsproces en geeft daarin vanuit haar klankbordrol gevraagd en ongevraagd kritische feedback. De Code Goed Onderwijsbestuur vormt vanzelfsprekend het kader van waaruit wordt gewerkt.

Wij zoeken …
een actieve, maatschappelijk betrokken kandidaat:
• met ruime ervaring op het gebied van ICT, bedrijfsvoering en financiën
• met gevoel voor politieke verhoudingen en ervaring met politieke processen
• met bestuurlijke en/of financiële ervaring in de profit of publieke sector
• met ervaring op het gebied van bekostigingssystemen, controlesystemen en risicomanagement
• die in staat is om als lid van de auditcommissie een kritische sparringpartner te zijn voor het bestuur, de controller en het hoofd bedrijfsvoering
• die beschikt over een opbouwende, constructieve houding en complexe issues op het werkterrein van de auditcommissie snel weet te doorgronden en van onderbouwd advies en commentaar te voorzien

Interesse …
Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Ronald Stevens (voorzitter raad van toezicht): 06-53385763. Bij procedurele vragen met Monique Pleumeekers (bestuurssecretaris) 023-5483808/06- 10573925. Uw sollicitatiebrief voorzien van CV en overzicht van relevante netwerkcontacten ontvangen wij graag vóór 29 mei 2020 op m.pleumeekers@iris-cvo.nl

IRIS …
is een actieve stichting in het voortgezet onderwijs. Ambitieus in het bereiken van haar doelen, alert als het gaat om kwaliteit, schoolklimaat en onderwijs met overtuiging. Aangesloten bij IRIS zijn Eerste Christelijk Lyceum (Haarlem), Haemstede-Barger Mavo (Heemstede), Herbert Vissers College (Nieuw-Vennep), Kaj Munk College (Hoofddorp), De KSH (Hoofddorp), RKSG Thamen (Uithoorn) en International School Haarlem IGVO (haarlem). Het College van Bestuur van IRIS geeft leiding aan de IRIS-organisatie en wordt hierbij ondersteund door een kleine staf. www.stichtingiris.nl