Dorstige-Kuil-stichting-iris

IRIS zoekt enthousiast en maatschappelijk betrokken lid raad van toezicht

IRIS-CVO, een onderwijsstichting gevestigd in Heemstede, zoekt voor haar raad van toezicht een enthousiast, maatschappelijk betrokken lid met affiniteit voor het voortgezet onderwijs. Gezien de samenstelling van de raad van toezicht nodigen wij nadrukkelijk ook vrouwen uit te solliciteren.

De uitdaging …
is om op integere en maatschappelijk verantwoorde wijze samen met de collega’s in de raad, toezicht te houden op de ontwikkelingen binnen de IRIS-organisatie. De raad van toezicht voert haar toezichthoudende rol uit in samenspel met de bestuurder.

‘Motivatie om te leren’ is de strategische visie van IRIS die richtinggevend is voor het denken en handelen van leerlingen en docenten. Gemotiveerd leren versterkt het zelfvertrouwen van leerlingen en ondersteunt de bedoeling van onze scholen: jonge mensen uitdagen in hun ontdekkingstocht naar wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. IRIS wil dat leerlingen zich ontwikkelen tot zelfbewuste en verantwoordelijke jongvolwassenen, voorbereid om hun unieke bijdrage in de samenleving te leveren. Kernbegrippen hierbij zijn ontmoeten, verbinden, talentontwikkeling, kwaliteiten benutten en eigenaarschap. De raad van toezicht ondersteunt dit ontwikkelingsproces en geeft vanuit haar klankbordrol gevraagd en ongevraagd kritische feedback. De Code Goed Onderwijsbestuur vormt het kader van waaruit wordt gewerkt.

De raad van toezicht bestaat uit zes leden die extern zijn geworven. Naast bestuurlijke ervaring van de leden wordt bij de samenstelling ook gelet op de spreiding van specifieke deskundigheden en deskundigheid op het gebied van onderwijs.

Profiel van het nieuwe lid raad van toezicht
Een van de leden verlaat per 1 augustus 2022 de raad. Gezien de huidige samenstelling, gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die ervaring heeft met modern HRM en een visie heeft op de rol van medezeggenschap, bij voorkeur in een onderwijsorganisatie. Zijn/haar specifieke taak zal zijn, het onderhouden van contacten met de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).

Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij:

  • affiniteit hebben met onderwijs en interesse voor de uitdagingen in de sector;
  • goed inzicht hebben in maatschappelijke ontwikkelingen en dit vertalen naar relevante invalshoeken;
  • vanuit een positief kritische instelling het beleid van IRIS beoordelen vanuit de visie;
  • de taken opvatten als een professional, waarvoor naast inhoudelijke deskundigheid ook zaken als autonomie, gevoel voor verhoudingen, kritisch vermogen en reflectie nodig zijn;
  • (op strategisch niveau) het college van bestuur kunnen adviseren;
  • inzicht hebben in regionale en nationale ontwikkelingen;
  • over een actief politiek/bestuurlijk netwerk beschikken;
  • bereid zijn tenminste vier jaar zitting te nemen in de raad van toezicht;
  • geen voor de onderwijsstichting onverenigbare functies hebben;
  • deelnemen aan de vergaderingen van de raad (ca. zeven per jaar) en aanwezig zijn bij relevante schoolbezoeken.


Interesse …
Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Ronald Stevens (voorzitter raad van toezicht): 06-53385763. Bij procedurele vragen kunt u terecht bij Monique Pleumeekers (bestuurssecretaris): 06- 10573925.
Uw sollicitatiebrief voorzien van CV en overzicht van relevante netwerkcontacten ontvangen wij graag vóór 22 september 2022 op m.pleumeekers@iris-cvo.nl

IRIS …
is een actieve stichting in het voortgezet onderwijs. Ambitieus in het bereiken van haar doelen, alert als het gaat om kwaliteit, schoolklimaat en onderwijs met overtuiging. Aangesloten bij IRIS zijn Eerste Christelijk Lyceum (Haarlem), HBM (Heemstede), Herbert Vissers College (Nieuw-Vennep), Kaj Munk College (Hoofddorp), de KSH (Hoofddorp), Vakcollege Thamen (Uithoorn) en International School Haarlem IGVO (Haarlem). Het college van bestuur van IRIS geeft leiding aan de IRIS-organisatie en wordt hierbij ondersteund door een kleine staf. Kijk op https://www.stichtingiris.nl/ voor meer informatie.