Tijdens de Alumnidag op 19 april a.s. kun je twee van de drie workshops kiezen:

Aanmelden: Tot uiterlijk 22 maart 2018. Stuur een mailtje naar a.vanleeuwen@iris-cvo.nl

Diversiteit en begeleiding, ‘Hoe je kijkt, maakt wat je ziet.’
Mieke de Leeuw

 

In ieder mens is een veelheid aan identiteiten zichtbaar of onzichtbaar aanwezig.

 

In de interactie met de ander verschijnen steeds andere facetten van het menselijk zijn op de voorgrond,  afhankelijk van cultuur, rollen, functies, eigenschappen, achtergronden, normeringen, posities, etc.
Van welke identiteiten ben jij je bewust, welke mogen zichtbaar worden, welke houd je liever achter? En wat betekent dit voor jouw begeleiding van de ander?

 

In deze workshop gaan we werken met de diversiteit kaarten van Marten Bos.
Een set van  19 kaarten die symbool staan voor de diverse identiteiten (o.a. gender, levensfase, levensbeschouwing,  geografische afkomst, seksuele gerichtheid, klasse, beroepsgroep,  migratie achtergrond, etniciteit, gezinspositie, familiegeschiedenis, etc.)

 

De kaarten zijn een hulpmiddel in de begeleiding van zowel individuele personen als van teams.

 

Het doel is je gewaar te zijn hoe in elke situatie de brede diversiteit aanwezig is en wat je daarmee in de begeleiding kan doen of laten….

Beeldbegeleiding voor supervisoren en coaches ‘De bril die reflectie faciliteert en het leren verdiept.’
Adrie Beljaars

 

In de workshop maakt u kennis met de mogelijkheden van beeldmateriaal om uzelf en uw supervisant/coachee te ondersteunen bij professionaliseringsvragen.

 

Beeldmateriaal ondersteunt en faciliteert de reflectie ( beeld stil zetten) Tevens kan vanuit het denkkader van Beeldcoaching een analyse gemaakt worden op communicatie-en procesniveau.   Voor het leerproces zoals bedoeld in supervisie/coaching en het groepsdynamische proces betekenisvolle informatie.

 

Het denk- en werkkader van beeldcoaching zoomt in op een drietal aspecten. De interactie op individueel niveau en/of groepsdynamisch niveau, organisatie van het leerproces en het methodisch didactische handelen.

 

Het gaat soms om ( belemmerende) patronen die soms onbewust grote gevolgen hebben in de communicatie. Het goede nieuws is dat met dit nieuwe inzicht vaak eenvoudig een meer doeltreffend gedrag kan worden ontwikkeld. Aan de hand van beeldmateriaal kunnen we oefenen met bovenstaande aspecten. Wellicht kunnen we zelfs on te spot zelf beeldmateriaal opnemen van een begeleidingsgesprek. Hoe mooi zou dat zijn!

Ervaringsgericht werken in intervisie: ‘Een andere manier van intervisie.’
Heleen Florusse

 

Een andere manier van intervisie, werkvormen die de deelnemers vooral laten ervaren waar hun “ongemak” of handelingsverlegenheid zit en van daaruit experimenteren en onderzoeken met elkaar. De afgelopen jaren heb ik daar zelf mee gewerkt en ik wil graag met jullie delen wat ik daarin ontwikkeld en ontdekt heb.  We gaan samen verkennen welke mogelijkheden er allemaal zijn om te werken met en vanuit de persoonlijke ervaring. Vanuit meer theatrale/dramatische werkvormen met elkaar onderzoeken welke werking die hebben en hoe we dat kunnen toepassen.

 

Korte ervaringsgerichte oefeningen en werkvormen vanuit Voice Dialogue.

 

Kortom: een workshop waarin we aan de slag gaan met ervaren en van daaruit onderzoeken hoe we dit weer kunnen gebruiken in onze eigen (intervisie)praktijk.