Leerplaats voor Aankomende Teamleiders

1. Aanleiding

De aanleiding is gelegen in het feit dat het IRIS MTI vindt dat medewerkers een kans moeten krijgen om ervaring op te doen met werkzaamheden van een teamleider om zich te kunnen ontwikkelen tot leidinggevende. We willen graag talenten en kwaliteiten binnen IRIS ontwikkelen, behouden en benutten.
Iedere school kent zijn eigen situatie: Bij Thamen, ECL, HBM, HVC en KSH zijn assistent teamleiders en leerling coördinatoren actief die via deze leerplaats een ontwikkeltraject geboden wordt. Bij KMC speelt mee dat twee teamleiders niet volledig inzetbaar zijn voor 1,0 fte, wat wel nodig is gezien de omvang van de betreffende afdelingen. Met medewerkers die de leerplaats volgen kan dit aangevuld worden tot een volledige bezetting.

2. Leerplaats doelstelling(en)

Een traject bieden voor medewerkers die de ambitie hebben om de functie van teamleider te willen uitoefenen, of hier recent mee gestart zijn. Dit traject van leerplaats en ervaringsplek kunnen medewerkers dan gebruiken voor interne en/of externe functies als startend leidinggevende.
De leerplaats loopt in combinatie met een ervaringsplek die iedere IRIS school aan haar leerplaats deelnemers biedt. Met een leerplaats jaarcyclus wordt idealiter deze ervaringsplek jaarlijks aan een andere medewerker met leidinggevende ambities gegund.
IRIS is een lerende organisatie, met dit traject maken we een directe koppeling tussen opleiding en loopbaan, hiermee bieden wij medewerkers een extra mogelijkheid om door te kunnen groeien.

  • Uitgangspunten leerplaats:
  • Deelnemers zijn voorbij opleidingsniveau OPL/kweekvijver
  • Deelnemers geven leiding aan meerdere medewerkers
  • Op maat leren & werken naar behoefte (ervaring, achtergrond e.d.)
  • Verbindingen leggen binnen IRIS
  • Meenemen in de visie op leiderschap binnen IRIS
  • Afstemmen op activiteiten binnen de eigen school
  • Beperkte tijdsinvestering

3. Resultaat

De leer/werkervaring biedt IRIS medewerkers in de rol van aankomend teamleider een kans om door te groeien naar een leidinggevende functie, zowel intern als extern.

4. Programmavoorstel

Als teamleider ben je de verbindende schakel tussen schoolleider en docent. Je staat letterlijk middenin de school. Jij weet hoe de onderwijsambities van een school en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers elkaar kunnen versterken. Hoe ga je om met die rol? Waar liggen de verantwoordelijkheden en grenzen in deze functie? En hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de onderwijsambities van de school ook verankerd worden in je team. Onder deskundige begeleiding ga je in groepsverband met deze en andere vragen aan de slag.
Een beginnend teamleider maakt een overgang naar een nieuw sociaal netwerk. Het loslaten van het oude netwerk op basis van het docentschap en het opbouwen van een nieuw netwerk op basis van teamleiderschap wordt vaak als een lastige omschakeling ervaren.
Daarom kent de leerplaats drie onderdelen:
• De leerplaats zelf: verbinding tussen theorie en eigen casuïstiek
• Intervisie: in een groep van mede aankomende teamleiders (max. 5)
• Coaching op de eigen school door ervaren schoolleiders

Globaal programma:
a. Intakegesprekken in september 2018 door Ruud Jansen op de eigen school
b. Verkenning programma, planning leerplaatsen en vorming intervisie groepen tijdens een sessieblok op de IRIS Onderwijsdag 9 oktober 2018 met Ruud en Annemarie
c. Voorstellen maatwerkprogramma’s naar deelnemers als input voor het 3-gesprek door Ruud o.b.v. bijgaand concept en input uit intake en onderwijsdag
d. 3-gesprek deelnemer, interne coach en leerplaats begeleider Ruud Jansen t.b.v. het vaststellen maatwerkprogramma. Afgerond voor 19 oktober 2018
e. Leerplaats-bijeenkomst 1 t/m 4 (op eigen agenda momenten afwijkend van overige leerplaatsen, planning gemaakt op 9 oktober)
f. Intervisie 1 t/m 4 (twee groepen, planning gemaakt op 9 oktober en dan ook besproken of begeleiding gewenst is) Zie: https://www.vo-academie.nl/system/downloads/files/000/000/003/original/lead_learn_publicatie_Middenmanagers.pdf?1491830853
g. Coachgesprek 1 t/m 4 (plannen eigen verantwoordelijkheid deelnemer)
h. Evaluatie eind juni 2019 door MTI, Coaches, Deelnemers en begeleiding

5. Opzet & inzet

Nodig aan inzet voor leerplekken per deelnemer idealiter 0,4 fte.
Coaching intern en extern, intern 1 uur per week (door ervaren teamleiders, wel/niet de eigen leidinggevende) , extern 4 leerplaatsen van ca. 3 uur, intervisiegroep onderling met wisselende aanwezigheid van interne coach.
Begeleidingsgroep voor de eerste run t.b.v. de opbouw van het programma.

 

Klik hier voor de uitwerking van de Leerplaats met daarin de INTAKE, KENNISBASIS MET ZEVEN ONDERWERPEN & DE BELANGRIJKSTE THEMA’S.