Leerplaats voor Aankomende Teamleiders

1. Aanleiding

De aanleiding is gelegen in het feit dat het IRIS MTI vindt dat medewerkers een kans moeten krijgen om ervaring op te doen met werkzaamheden van een teamleider om zich te kunnen ontwikkelen tot leidinggevende. We willen graag talenten en kwaliteiten binnen IRIS ontwikkelen, behouden en benutten.
Iedere school kent zijn eigen situatie: Bij Thamen, ECL, HBM, HVC en KSH zijn assistent teamleiders en leerling-/leerjaarcoördinatoren actief die via deze leerplaats een ontwikkeltraject geboden wordt. Bij KMC speelt mee dat twee teamleiders niet volledig inzetbaar zijn. Met medewerkers in e rol van assistent-teamleider die de leerplaats volgen, kan dit aangevuld worden tot een volledige bezetting.

2. Leerplaats doelstelling(en)

Een traject bieden voor medewerkers die de ambitie hebben om de functie van teamleider te willen uitoefenen, of hier recent mee gestart zijn. Dit traject van leerplaats en ervaringsplek kunnen medewerkers dan gebruiken voor interne en/of externe functies als startend leidinggevende.

Met een leerplaats jaarcyclus wordt idealiter deze ervaringsplek jaarlijks aan een andere medewerker met leidinggevende ambities gegund.
IRIS is een lerende organisatie, met dit traject maken we een directe koppeling tussen opleiding en loopbaan, hiermee bieden wij medewerkers een extra mogelijkheid om door te kunnen groeien.

Uitgangspunten leerplaats: Deelnemers

 • geven leiding aan meerdere medewerkers
 • leren & werken op maat naar behoefte (ervaring, achtergrond e.d.)
 • leggen verbindingen binnen IRIS
 • worden meegenomen in de visie op leiderschap binnen IRIS
 • stemmen af op activiteiten binnen de eigen school
 • hebben een beperkte tijdsinvestering
 • hebben bij voorkeur de Opleiding Professioneel Leiderschap (OPL) of een vergelijkbaar voortraject gevolgd.

3. Resultaat

De leer/werkervaring biedt IRIS medewerkers in de rol van aankomend teamleider/leerjaarcoördinator een kans om hun leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen en wellicht in de toekomst door te groeien naar een leidinggevende functie, zowel intern als extern.

4. Programmavoorstel

Als teamleider ben je de verbindende schakel tussen schoolleider en docent. Je staat letterlijk middenin de school. Jij weet hoe de onderwijsambities van een school en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers elkaar kunnen versterken. Hoe ga je om met die rol? Waar liggen de verantwoordelijkheden en grenzen in deze functie? En hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de onderwijsambities van de school ook verankerd worden in je team. Welke dilemma’s zijn er in de samenwerking tussen de leerjaarcoördinator en teamleider daar waar de rollen elkaar raken en soms schuren. Hoe kun je je handelingsrepertoire verder ontwikkelen en uitbreiden richting andere partijen zoals ouders, collega-docenten en zorgcoördinatoren. Onder deskundige begeleiding ga je in groepsverband met deze en andere vragen aan de slag.

Een beginnend teamleider maakt een overgang naar een nieuw sociaal netwerk. Het loslaten van het oude netwerk op basis van het docentschap en het opbouwen van een nieuw netwerk op basis van teamleiderschap/coördinatorschap wordt vaak als een lastige omschakeling ervaren.

Daarom richt de leerplaats zich op drie onderdelen:

 • Verbinding tussen theorie en eigen casuïstiek
 • Intervisie
 • Leren van andere ervaringen via interne en externe deskundigen, waaronder rectoren en teamleiders, via deelnemers uit andere scholen en via meekijken in de praktijk op een andere school.

Globaal programma:

 1. Intakegesprekken met begeleiders LAT
 2. Leerplaats-bijeenkomst 1 t/m 4
 3. 1 dag schaduwen van collega’s in een andere school
 4. Evaluatie juni 2020 door MTI, Deelnemers en begeleiding

5. Opzet & inzet

Nodig aan inzet per deelnemer: intakegesprek, 4 leerplaatsen van ca. 5 uur + uitvoering voorbereidingsopdracht in de eigen werkpraktijk en 1 dag schaduwprogramma op een andere school.

 

Klik hier voor de uitwerking van de Leerplaats met daarin de INTAKE, KENNISBASIS MET ZEVEN ONDERWERPEN & DE BELANGRIJKSTE THEMA’S.