Masterclass Beeldcoaching

De Masterclass beeldcoaching is bedoeld voor professionele begeleiders in het onderwijs. In deze masterclass beeldcoaching maken deelnemers kennis met een vorm van coaching waarbij zelf gemaakte videobeelden in de onderwijspraktijk worden ingezet om het leren van de coacheé te ondersteunen. Je huidige begeleidingsvaardigheden komen goed van pas als het gaat om het leren feedback geven met geselecteerde fragmenten uit je beeldmateriaal.

Doelgroep

Deze masterclass is bedoeld voor coaches, supervisoren en leraren met een begeleidende functie; medewerkers van scholen of schoolbegeleidingsdiensten met een begeleidende functie op schoolniveau en leraren van een lerarenopleiding voor PO of VO met een functie als stagebegeleider. De groepsgrootte ligt tussen de 5-10 deelnemers. Bij meer dan 10 deelnemers wordt een tweede groep gestart.

 Vorm

Deze Masterclass omvat vijf bijeenkomsten van 3,5 uur.
In de bijeenkomsten leg je steeds de verbinding met je ervaring als coach/supervisor in het onderwijs. De zelfgemaakte video-opnamen uit jouw begeleidingspraktijk dienen als oefenmateriaal.

Kosten

In het cursusjaar 2017/2018 kost de opleiding € 1.395,- per deelnemer, inclusief de digitale syllabus en koffie/thee arrangement. Er zijn ook mogelijkheden om als groep in te schrijven (max. 10 personen). De prijs is dan € 6.400,-.

Ervaringen van cursisten

‘Bij video interactie begeleiding spreken de beelden voor zichzelf. Om een voorbeeld te geven: iemand heeft niet de juiste klik met een klas en wil op zoek gaan naar verbetering. De videobeelden geven de mogelijkheid om te kijken naar de uitstraling van een docent en de reactie van de leerlingen hierop. Het komt vaak voor, dat je als docent je er niet goed bewust van bent. Tijdens het terugkijken van de beelden word je dat wel. Het kan soms gevoelig liggen en lastig zijn om in woorden uit te drukken. Het werkt dan goed als je samen de beelden terugkijkt en er een coachingsgesprek over houdt.’

 

Jos Verhoef, Coördinator Opleiden in de School, Kaj Munk College in Hoofddorp.

Inschrijven

Schrijf je hier in.

Informatie

   

  Vragen en Contact

  Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over IRIS Opleiden en Ontwikkelen?
  Neem dan contact op met Annemarie van Leeuwen:
  a.vanleeuwen@iris-cvo.nl
  023 – 548 38 05