Wensenlijst


Wensen van de docent
– Een Inspiratiedag zoals deze op iedere school organiseren.
– Achtergrond steun bieden voor de docent als er een probleem met een leerling ontstaat, zodat de docent sterker staat.
– Zorgen dat alle docenten een eigen lokaal hebben als ze brugklassers lesgeven.
– Building Learning Power verder uitrollen binnen de school.
– Social mediabeleid opstellen
– Onderpresteerders op goede manier ‘aanpakken’(door o.a. training hierover te volgen).
– Meer aandacht voor creatieve vakken (zoals muziek)
– Systeemopstelling is super; zouden we bijvoorbeeld als intervisie instrument moeten inzetten.
– Focus op hoe de leerling moet leren? Hoe pak je de leerstof aan? Hoe leer je ze leren?
– Meer koppelingen tussen vakken maken, soort projectonderwijs, maar dan minder ‘gebonden’.
– Luisteren naar muziek terwijl leerlingen huiswerk maken.
– Leerlingen verschillende strategieën om te leren aanleren.
– Leerlingen meer bewust maken van hun kracht en wat ze kunnen.
– Meer tijd nemen om individueel in te zoomen op hoe het met leerling gaat.

 

Wensen van de mentor
– Iedere mentor zou een cursus gespreksvoering moeten volgen geleid door een kundige cursusleider. (Dit geldt overigens ook voor docenten)
– Mentoren meer handvatten bieden als het gaat om (maatschappelijk) belangrijke thema’s als de virtuele wereld, onderpresteren etc.
– Meer betrokkenheid van ouders bij het onderwijs.
– Uitdaging: bredere groep ouders bereiken

 

Wensen van de leerling
– Meer algemene vaardigheden leren zoals EHBO cursus, bandenplakken, koken.
– Zorg ervoor dat de lessen leuker worden door bijvoorbeeld quizzen
– Geen overbodig huiswerk maken.
– Zelf kiezen of je muziek mag luisteren tijdens de les.
– Als je eerder klaar bent met de toetsen, mag je op je telefoon.
– Leerlingen elkaar laten interviewen en normen over internetgebruik bespreken; zo ze hun eigen grens laten ontdekken.

 

Wensen van de ouders
– Toets d.m.v. enquêtes regelmatig de verwachtingen van leerlingen.
– Ga zo door! Ontlast de docent. Betrek gemotiveerde en betrokken ouders meer en beloon ze daar eventueel voor. Laat surveilleren bij examens of schoolfeesten doen door betrokken ouders; minder management, meer stuurmannen.
– Mentoren toevoegen in de WhatsApp groep om spam te voorkomen. Voordeel: beperkt # berichten, minder drama. Nadeel: persoonlijke gegevens mentor bekend.
– Meer communicatie tussen school en ouder om betrokkenheid & balans te zoeken.
– Meer begeleiding bij studiekeuze
– Formeer projectgroepen met screening om leerlingen die onderpresteren te begeleiden.

 


Wat ga ik morgen zélf anders doen?

 

Docenten
– Beter luisteren en niet onderbreken!
– Steun zoeken.
– Peergroups organiseren.
– Gesprek voeren met de onderpresteerders: ik durf het nu!
– Nóg vaker huiswerk controleren. Vooral in de hogere klassen.
– Improvisatie helpt mij acteren in het hier en nu.
– Communicatie is het sleutelwoord. Praat, op gelijkwaardig niveau, zonder oordeel (als je de leerling écht wilt horen).
– Parallellen en koppelingen maken tussen verschillende vakken.

 

Mentoren
– Aan de slag met social media en mentorlessen!

 

Leerlingen
– Geen onnodig huiswerk meer.
– Zeggen wat je van huiswerk vindt.
– Leg uit dat er verschillende manieren zijn om leerstof aan te pakken; dat er meer is dan alleen goed lezen of een samenvatting maken.

 

Ouders
– Naar aanleiding van gesprek met mijn zoon: minder mopperen en wachten. Niet meteen iets willen.
– Verschillende strategieën toepassen om je kinderen te helpen met leren (vindingrijkheid, reflectie, interactie en veerkracht).
– Ik ga het vanavond al in praktijk brengen: niet praten over de onvoldoende die ik vandaag in Magister zag staan (dit n.a.v. de workshop over onderpresteren).