Search
Close this search box.
Search

Leerling centraal tijdens IRIS Inspiratiedag 2016

IRIS organiseert jaarlijks een dag waarop de raad van toezicht, het bestuur en het MTI zich bezinnen op de koers van IRIS en haar zes scholen. Deze dag noemen we de IRIS Inspiratiedag.

In 2015 ging het met name om de externe stakeholders. In 2016 werd de feedback en inspiratie vooral bij de leerlingen opgehaald. De leerling stond centraal tijdens een bruisende middag in de Lichtfabriek. Uitgangspunt was om de vraag naar verbetering van het onderwijs op de scholen te laten beginnen bij wat de leerlingen vinden van het onderwijs nu, en wat zij zouden willen veranderen.

Leren van onze leerlingen

Een aantal IRIS leerlingen is gevraagd hoe zij denken over de thema’s Schoolklimaat, Talent en bekwaamheid, Leren, Ontmoeten, Docent en Klassenmanagement & motivatie.

Een leerling van elke school presenteerde de uitslag op de catwalk:

Het Schoolklimaat

Talent en Bekwaamheid

Leren

Ontmoeten

Docent

Management en motivatie

Opbrengsten & winnend idee

Tijdens een brainstormsessie beantwoordde elke school drie vragen: Wat gaat er al goed bij ons? (tafel 1) Wat willen we loslaten? (tafel 2) En wat gaan we vernieuwen? (tafel 3). Per fase hadden de groepjes 30 minuten de tijd. Na anderhalf uur keerden de groepjes terug naar hun oorspronkelijke tafel waarna per school het meest vernieuwende idee werd gekozen.

De leerlingen die eerder al op de catwalk liepen, presenteerden het beste idee van hun school aan het publiek, ook weer op de catwalk.

Het ECL kreeg de meeste stemmen en kwam dus als winnaar uit de bus. Bas Gaastra ontving namens het ECL uit handen van Truus Vaes een cheque ter waarde van € 5.000, – Vanuit het IRIS innovatiefonds is dit initiatief inmiddels gerealiseerd.

Kaj Munk College

Wat gaat er al goed? Goed contact tussen docenten en leerlingen over de toekomst van de leerling en respect van de docent voor de keuzes van de leerlingen. Leerlingen voelen zich erg gestimuleerd door complimenten. Wat gaan we loslaten? Vaste roosters. Wat gaan we vernieuwen? We willen toetsen maken wanneer we er klaar voor zijn (per periode) en ons eigen rooster bepalen.

RKGS Thamen

Wat gaat er al goed? De positiviteit in de school. Wat gaan we loslaten? Veel uitval van les en roosterwijzigingen. Wat gaan we vernieuwen? We willen de school opknappen en dan met name de gele muren.

Eerste Christelijke Lyceum

Wat gaat er al goed? De sfeer bij ons op school. De sfeer is zo goed omdat het heel geliefd voelt. Iedereen kan zijn zoals hij/zij wil zijn. Iedereen accepteert, respecteert en waardeert elkaar en in tijden van onrust, haat en oorlog, is het zó fijn dat er toch een plek van vrede is. Wat gaan we loslaten? Communicatie met de docenten omtrent uitval en toetsen van lessen. Wat gaan we vernieuwen? We gaan een vast-vrij rooster invoeren.

Haemstede-Barger Mavo

Wat gaat er al goed? De gezelligheid. Iedereen kent elkaar. Wat gaan we loslaten? Het wisselen van docenten en teamleiders. Wat gaan we vernieuwen?

KSH Hoofddorp

Wat gaat er al goed? Wat gaan we loslaten? Wat gaan we vernieuwen? Verbeteren in ICT gebruik.

Herbert Vissers College

Wat gaat er al goed? Het werken met computers en iPads. Wat gaan we loslaten? Het onderverdelen van leerlingen bij lesuitval. Wat gaan we vernieuwen? Een nieuwe ruimte voor onderverdelers en mensen met een tussen uur.