Visie

Visie op onderwijs

Leerlingen en docenten worden steeds meer partner in wat ze leren en hoe ze dat doen om zo niet alleen het beste in zichzelf maar ook in elkaar naar boven te halen. IRIS staat voor het ‘Leren van Morgen’.

 

Voor verandering is ruimte nodig. Ruimte voor scholen en docenten om nieuw te denken en anders te doen. Docenten benutten hun professionaliteit ten volle om het beste in leerlingen naar boven te halen. Zij blijven leren, het liefst een leven lang. Leerlingen krijgen de ruimte voor hun persoonlijke ontwikkeling. Geluk, weerbaarheid, het ontdekken van hun kwaliteiten en het blijven zoeken naar uitdagingen vormen daarin de kernwoorden.

 

Visie op beleid

Met ‘Het Leren van Morgen’ heeft IRIS haar ambities in gesprek met groepen betrokkenen geformuleerd voor de periode 2015-2020:

Schoolklimaat – IRIS biedt ruimte om het onderwijs op een passende manier in te vullen.

Talent & bekwaamheid – binnen IRIS worden talenten en kwaliteiten ontwikkeld en benut.

Leren – leerlingen van de IRIS-scholen zijn eigenaar van hun leerproces.

Ontmoeten – binnen de IRIS-scholen staat ontmoeten centraal.

Stichting-Iris-opleidingen-scholen-kinderen-leren-van-morgen-Stichting-Iris-ipad