Search
Close this search box.
Search

Visie

Visie op onderwijs

IRIS ondersteunt de bedoeling van onze scholen om jonge mensen uit te dagen in hun ontdekkingstocht naar wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Wij zien het als onze opdracht dat zij zich ontwikkelen tot zelfbewuste en verantwoordelijke jongvolwassenen, voorbereid om hun unieke bijdrage in de samenleving te leveren. We werken hieraan vanuit een Christelijke traditie en met een sterke gemeenschapszin, die zorgt voor een veilige sfeer op onze scholen. Op elk van onze scholen doen we dit vanuit ruimte en vertrouwen op een manier die past bij de eigenheid van de school.

We realiseren ons dat de school feitelijk een mini-versie is van de grote samenleving. We oefenen daarom alvast met grote onderwerpen zoals bescherming van onze planeet, een eerlijke en verbonden wereld, met digitalisering en de omgang met sociale media.

Visie op onderwijs

Met ‘Motivatie om te leren’ heeft IRIS vier thema’s geformuleerd voor de periode 2021-2025. Deze thema’s zijn: