Eerste Christelijk Lyceum

Het Eerste Christelijk Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De circa 1.287 leerlingen zijn gehuisvest in twee monumentale gebouwen, gelegen ter weerszijden van de Leidsevaart.  In de brugklaslocatie hebben de klassen een eigen stamlokaal.

 

Het ECL is aangesloten bij het landelijk netwerk van CultuurProfielScholen en bij Bètapartners. Creativiteit en exacte kennis samenbrengen ziet de school als de belangrijke mogelijkheid om eigentijds onderwijs te bieden. Onze tijd vraagt niet om statische kennis maar om dynamische toepassing. Verbeelding en creativiteit spelen in die dynamiek een belangrijke rol. “Weten waar je vandaan komt en verbeelden waar je naar toe kunt” is niet voor niets een kernzin uit de missie en visie van de school.

Ecl-middelbare-school-stichting-Iris

ECL in het kort

  • 1276 leerlingen
  • 140 medewerkers
  • 98 fte
  • gymnasium
  • atheneum
  • havo

Adres ECL:

Zuider Emmakade 43
2012 KN Haarlem
023-5319042
info@ecl.nl
www.ecl.nl
Eerste-Christelijk-Lyceum-stichting-iris-scholengemeenschap