Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek

GMR

Op elk van de IRIS-scholen functioneert een medezeggenschapsraad (MR), waarin personeelsleden, ouders en leerlingen zitting hebben. De MR overlegt met de rector/directeur van de school.

Naast en boven de medezeggenschapsraden functioneert vanaf mei 2000 de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit 12 leden, twee van elke school, te weten één lid gekozen uit het personeel en één lid gekozen uit de ouders. De GMR overlegt met het college van bestuur.

De GMR van IRIS bestaat uit:

  • Drs. J. Zuidgeest (personeel, voorzitter)
  • Mevrouw K. Kim Retra (ouder)
  • De heer R. de Wit (personeel)
  • De heer  M. Schoorl (personeel)
  • De heer M. Blonk (ouder)
  • De heer drs. J. van der Laan (personeel)
  • Mevrouw drs. A.N. Mees (ouder)
  • De heer drs. J.X. Vlaming MA (personeel)
  • Mevrouw S. Reijns (personeel)
  • Mevrouw drs. S.R. van Pruissen (ouder)