Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek

Stafbureau

Het stafbureau bestaat uit twaalf enthousiaste medewerkers met passie voor onderwijs. Zij ondersteunen en faciliteren het college van bestuur en de IRIS-scholen op het gebied van financiële administratie, HR, IRIS opleiding & ontwikkeling, kwaliteitszorg en communicatie.

Het bureau is gevestigd in een fraai 18e-eeuws pand aan de Koediefslaan 69 te Heemstede, in het hart van het verzorgingsgebied en grenzend aan één van de zeven scholen: de HBM.

Het pand, dat van oudsher bekend staat als De Dorstige Kuil, heeft een boeiende geschiedenis.

Geschiedenis

In een akte van 24 juli 1642 wordt Dirck Huygen (Woelmont) genoemd: hij is daarmee de oudst bekende herbergier van de herberg ‘De Dorstige Kuil’. Een kwart eeuw later bracht de Toscaanse vorst Cosimo de Medici uit Florence met groot gevolg op reis in de Nederlanden een bezoek aan de uitspanning, in zijn dagboek aangeduid met ‘Dorstige Keul’ (= keel).

Toen Heemstedenaar Adam H. Schouten in 1687 de herberg aankocht voor fl. 2500,- stond deze bekend als “vermaard en neringrijck (…) voorsien met vele verscheydenen vertrecken met twee welbeplante tuynen aan beyde sijden met een vijver daer neffens. Item nog een koestal en een paardenstal”. Hoewel het gebouw misschien niet alle faciliteiten biedt van een modern kantoorgebouw, voelt IRIS zich zeer thuis in deze bijzondere, vermaarde en neringrijke ambiance met een lange traditie van gastvrijheid en grenzend aan een school met alle daarbij horende levendigheid.

Beroemde bewoner

In augustus 2008 is aan de gevel van De Dorstige Kuil een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan de kunstschilder en graficus Herman Heuff (1875-1945). Herman Heuff heeft vanaf 1918 tot zijn overlijden – kort na de bevrijding – gewoond en gewerkt in dit pand.

Herman Heuff was een voortrekker in het kunstleven van Haarlem en omstreken, onder andere als actief bestuurslid van de sociëteit “Kunst Zij Ons Doel”. Werken van zijn hand zijn onder andere ondergebracht in het Frans Halsmuseum en het Teylersmuseum te Haarlem. Hij schilderde onder andere stadsgezichten, landschappen, scheepvaart en bloemen. Daarnaast maakte hij vele etsen. Nadat hij in 1933 blind was geworden, beoefende Herman Heuff het pottenbakken (dierplastieken). Zijn werk is verwant met de Haagse School. Na een reis naar Italië zoekt hij voornamelijk het zonlicht en neigt zijn werk meer naar de richting van de Amsterdamse School.