Klachten & Integriteit

Klachtenprocedure IRIS scholen

 

Reglement Klachtenbehandeling

 

IRIS regeling omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand

 

Naast de eigen klachtenprocedure is IRIS aangesloten bij:

 

De Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
www.gcbo.nl

 

Integriteits- en omgangscode 2019