Klachten & Integriteit

Klachtenprocedure IRIS scholen

 

Reglement Klachtenbehandeling

Klachten-procedure-stichting-iris-schoolengemeenschap-routekaart

Klik hier voor de formele IRIS Klachtenregeling waarin alle definities, begripsbepalingen, termijnen en procedures zijn opgenomen.

Naast de eigen klachtenprocedure is IRIS aangesloten bij:

 

De Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ Woerden
www.gcbo.nl

 

IRIS regeling omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand

 

Integriteits- en omgangscode 2019