Vakcollege Thamen

Vakcollege Thamen is een scholengemeenschap voor vmbo in Uithoorn met een belangrijke regiofunctie in het Amstelland.

 

Omdat Thamen een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs is, ziet de school het als zijn taak de leerlingen goed vóór te bereiden op het onderwijs ná deze school. Daarvoor is in ieder geval nodig dat leerlingen ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Gewapend met die zelfkennis moeten zij keuzes kunnen maken uit mogelijke toekomstige arbeidsterreinen. Thamen biedt de leerling daartoe zo breed mogelijk georiënteerde leerwegen aan. Echter, daar waar eerder specialisatie gewenst lijkt, kan dat ook. Zoveel mogelijk ‘maatwerk’ dus, mét opstroomkansen waar dat mogelijk is. En zoveel mogelijk leren in leersituaties die de werkelijkheid benaderen of, door leerstages buiten de school, in die werkelijkheid zélf.

Thamen in het kort:

  • 644 leerlingen
  • 100 medewerkers
  • 82 fte
  • vmbo

Adres Vakcollege Thamen:

Den Uyllaan 4
1421 NK Uithoorn
0297-563192
info@thamen.nl
www.thamen.nl
Thamen-college-stichting-iris-scholengemeenschap