Bedrijfsarts

IRIS start dit schooljaar met een nieuwe bedrijfsarts in samenwerking met een verpleegkundige. De arts besteedt bepaalde taken uit aan de verpleegkundige. Dit wordt taakdelegatie genoemd. Taakdelegatie gebeurt onder strikte voorwaarden; de arts houdt te allen tijde de eindverantwoordelijkheid. De verpleegkundige die taken overneemt, is alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken. Taken gaan niet permanent over van de arts naar de verpleegkundige. Het eerste spreekuurbezoek van een medewerker is altijd bij de arts. Per medewerker bepaalt de arts welke taken eventueel door de verpleegkundige gedaan kunnen worden.

 

Het belangrijkste voordeel van het werken met een arts in combinatie met een verpleegkundige is dat de arts meer tijd beschikbaar heeft om aan (ingewikkelde) verzuimgesprekken/-dossiers te besteden. Ook kan dit duo beter inspelen op zaken als bijvoorbeeld verzuimpreventie.

 

Onze bedrijfsarts is mevrouw Angela Brown. Zij heeft twintig jaar als huisarts gewerkt. Toen ze toe was aan een nieuwe uitdaging, is ze aanvullende opleidingen gaan volgens en vervolgens begonnen als arbo-arts bij Healthcare.

 

Mevrouw Daphne Schuring is onze verpleegkundige. Zij is van origine verpleegkundige,

maar heeft twintig jaar geleden gekozen voor het vak van Arbo-verpleegkundige. Ze heeft hiertoe verschillende opleidingen gevolgd. Mevrouw Schuring heeft de afgelopen twintig jaar in veel verschillende organisaties als arbo-verpleegkundige gewerkt, waaronder ook onderwijsorganisaties.

 

Beiden houden in beginsel op dinsdag spreekuur op locatie. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om een spreekuur, indien nodig, op een externe locatie in het verzorgingsgebied te houden. Het telefoonnummer is 077-321 11 99.