Bedrijfsarts

Mijn naam is Paul van der Hofstede; sinds 1995 werkzaam in de bedrijfsgezondheidszorg en sinds 2000 vooral in het onderwijssegment. Als bedrijfsarts combineer ik de verschillende rollen van begeleider en medisch adviseur om werknemers optimaal inzetbaar te houden. Bij verzuimsituaties en bij voorkeur vanuit een preventief gezichtspunt. Dit uiteraard in de context van goed werkgeverschap conform de Arbowet en wet verbetering Poortwachter.

 

Het adviseren over medische beperkingen ligt altijd gevoelig en daarom is werken op basis van vertrouwen belangrijk. Essentiële voorwaarde voor het opbouwen en behoud van vertrouwen is onafhankelijk, transparant en toegankelijk werken.

 

Dit als medisch professional – niet in de rol van behandelaar of therapeut – met een zorgplicht en de verantwoordelijkheid te adviseren over bevordering van gezondheid en inzetbaarheid. Mijn stijl van werken is coachend, waarbij in overleg met de medewerker, leidinggevende en HRM de juiste keuzes gemaakt kunnen met betrekking tot de zorg voor en begeleiding van de medewerkers.

 

Het kan voorkomen dat werknemer en bedrijfsarts het niet met elkaar eens zijn. Een nieuwe afspraak kan dan zinvol zijn, maar als dat geen soelaas biedt kan een Deskundigen Oordeel door UWV of een second opinion wellicht een oplossing bieden https://www.bedrijfsartsensecondopinion.nl/

 

Graag hoor ik uw mening over de begeleiding. Dat kan een suggestie zijn, een vraag of een compliment. Ook als u niet tevreden bent, hoor ik dat graag om hier van te leren. Hiertoe kunt u een digitaal reactieformulier in vullen op www.workandhealth.nl.

 

Bij onverhoopte klachten heeft het gesprek hierover altijd de voorkeur om tot een oplossing te komen. Als laatste middel kan de klachtenfunctionaris van het ZFB (vereniging van Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen) bemiddelen. Indien gewenst zal ik u hiervoor de klachtenprocedure verstrekken.