MTI

Het college van bestuur wordt ondersteund door de directeuren en rectoren van de aangesloten scholen. Samen met het college van bestuur vormen zij het Management Team IRIS (MTI).

 

Binnen het MTI wordt het IRIS-beleid voorbereid. Tevens informeren de directeuren en rectoren over de haalbaarheid en wenselijkheid van beleidsvoornemens op schoolniveau.

Van links naar rechts: Briënne ten Napel (KMC), Mark Mees (KSH), Mattie Smits-Jansen (HBM), Uldrik Speerstra (HVC) en Truus Vaes (CvB IRIS). Vooraan zittend: Hans van der Valk (ECL) en Mary Krouwel (Thamen).