MTI

Het college van bestuur wordt ondersteund door de directeuren en rectoren van de aangesloten scholen. Samen met het college van bestuur vormen zij het Management Team IRIS (MTI).

 

Binnen het MTI wordt het IRIS-beleid voorbereid. Tevens informeren de directeuren en rectoren over de haalbaarheid en wenselijkheid van beleidsvoornemens op schoolniveau.

Van links naar rechts: Uldrik Speerstra (HVC), Mattie Smits-Jansen (HBM), Mark Mees (KSH), Truus Vaes (CvB IRIS), Auke van der Wal (ECL), Mary Krouwel (Thamen) en Briënne ten Napel (KMC).