MTI

Het college van bestuur wordt ondersteund door de directeuren en rectoren van de aangesloten scholen. Samen met het college van bestuur vormen zij het Management Team IRIS (MTI).

 

Binnen het MTI wordt het IRIS-beleid voorbereid. Tevens informeren de directeuren en rectoren over de haalbaarheid en wenselijkheid van beleidsvoornemens op schoolniveau.

Steven Mijnsbergen(KMC), Pam Leenheers (KSH), Mattie Smits-Jansen (Vakcollege Thamen), Alan Turner (HVC), Hanneke Notenboom (HBM), Marleen van der Flier (ECL) en Truus Vaes (CvB IRIS) vormen samen het MTI.