Leerplaats Leidinggevenden

In het kort

Schoolleiders kunnen deelnemen aan Leerplaatsen Leiderschap binnen IRIS. De leerplaatsen hebben zich in de loop van de jaren ontwikkeld op basis van de jaarlijkse evaluaties. Belangrijkste conclusie uit de evaluatie van de Leerplaats Praktijkdilemma’s onder de deelnemers van het afgelopen jaar is dat het kijken middels een systeembril naar taaie vraagstukken als helpend is ervaren. Welke dilemma’s kom ik tegen in mijn schoolleiderspraktijk en hoe ga ik hiermee om? Steeds in de context van het begeleiden van individuele teamleden waarin je het eigenaarschap bevordert en de wijze waarop je zelf stuurt op resultaat.

Mogelijk ander Leerplaats thema is “Veranderkunde”. Met elkaar puzzelen wat binnen jouw vraagstuk vanuit veranderkundige principes een volgende stap kan zijn en experimenteren met veranderaanpakken. Doel is leren met en van elkaar!

Thema’s kunnen in overleg worden aangeboden.

Doelgroep

Schoolleiders (teamleiders/managers bedrijfsvoering/directeuren).

 Inhoud

Het doel van de leerplaatsen voor leidinggevenden is verdieping aanbrengen in het samen leren van en met schoolleiders binnen IRIS. Met de regie op het eigen leerproces en verbinding met de eigen praktijk. De leerplaatsen staan open voor alle leidinggevenden binnen IRIS en vinden plaats naast de leiderschapsdagen waarin ook aandacht zal zijn voor deze thema’s.

Er worden verschillende leerplaatsen aangeboden, zoals “Praktijkdilemma’s. In deze leerplaats staan dilemma’s van schoolleiders in de dagelijkse praktijk centraal.  Te denken valt aan vragen als: hoe stuur ik op kwaliteit en het omgaan met data en de inspectie? Hoe verminder ik de ervaren druk binnen de school en dus in het systeem? Hoe blijven we vitaal met elkaar waarin een ieder effectief voor zichzelf en voor elkaar zorgt?

 

Een mogelijk ander thema is “Veranderkunde”. Hoe stuur ik veranderingsprocessen aan? Welke veranderstrategie kies ik, hoe voeg ik meerwaarde toe, hoe verander ik zelf? Hoe verlopen besluitvormingsprocessen? Wat vraagt de onderwijsvernieuwing van mijn rol als schoolleider? Welke invloed heeft de schoolcultuur en welke cultuurinterventies zijn er mogelijk?

De leerplaatsen zijn gepland op 2 of 3 momenten in het jaar. Uitgangspunt is dat je alle leerplaatsen aanwezig kunt zijn.

Globaal programma:

  • Intakegesprekken met begeleiders
  • Leerplaats-bijeenkomsten

 

 

 

Data

In overleg.

Begeleiders

Begeleiding door trainer met deskundigheid op het betreffende thema.

Kosten

Nader te bepalen.

Inschrijven

Ben je benieuwd of deze Leerplaats bij je past en wil je meer informatie? Neem contact op met ons op of schrijf je hier direct in.

Ervaringen van cursisten