Coaching en Intervisie

In het kort

Naast opleidingen biedt IRIS ook maatwerktrajecten gericht op de ontwikkeling van individuele medewerkers en teams via coaching en intervisie. Coaching en intervisie trajecten zijn bedoeld voor docenten, teamleiders, schooldirecteuren en OOP’ers (Onderwijs Ondersteunend Personeel). Afhankelijk van het ontwikkelingsvraagstuk wordt gezamenlijk een geschikte vorm/frequentie gekozen.

 

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Coaching van schoolleidersteams als groep en individueel op leiderschap en teamsamenwerking.
  • Teamontwikkeling waarbij de focus ligt op het benutten van de teamrollen (Belbin), het waarderen van verschillen via het werken met kernkwadranten (Daniel Ofman) en het uiteindelijk effectiever en prettiger samenwerken en communiceren. Het traject is een combinatie van teamontwikkeling, gespreksvaardigheid en teambuilding.
  • Management Drives (MD) als hulpmiddel in professionaliseringstrajecten van teams en individuen om elkaars persoonlijke drijfveren te (h)erkennen en professioneel gedrag te kunnen duiden en verbeteren. Kijk op www.managementdrives.com voor meer informatie.
  • Mentortraining
  • Didactisch Coachen
  • Oriëntatie op Transactionele Analyse (TA)
  • Training samenwerking en communicatie

Doelgroep

Coaching en intervisie trajecten zijn bedoeld voor docenten, teamleiders, schooldirecteuren en OOP’ers (Onderwijs Ondersteunend Personeel).

 Inhoud

Afhankelijk van het ontwikkelingsvraagstuk wordt gezamenlijk een vorm gekozen.

 Begeleiders

Ruud Jansen:
r.jansen@iris-cvo.nl
06-43 23 06 70

Ruud Jansen is interne opleider, trainer en coach van IRIS en Werkkring en al jarenlang een vertrouwd gezicht bij IRIS.

Foto Ruud Jansen

Kosten

Afhankelijk van het gekozen traject en of het een individueel of een groepstraject betreft.

Inschrijven

Schrijf je hier in.

Ervaringen van cursisten

‘Ruud heeft mij tijdens onze maandelijkse coachsessie de basis van de Transactionele Analyse (TA) uitgelegd, waardoor ik veel beter inzicht heb gekregen in mijn eigen gedragspatronen.’

 

Marjan Mak, communicatiemedewerker IRIS