Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek

Coaching, procesbegeleiding en intervisie

IRIS biedt naast opleidingen ook maatwerktrajecten gericht op de ontwikkeling van individuele medewerkers en teams via coaching en intervisie. Coaching- en intervisietrajecten zijn bedoeld voor docenten, teamleiders, schoolleiders en OOP’ers (Onderwijs Ondersteunend Personeel).

Afhankelijk van het ontwikkelingsvraagstuk wordt gezamenlijk een geschikte vorm/frequentie gekozen.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Coaching van schoolleidersteams als groep en individueel op leiderschap en teamsamenwerking.
  • Teamontwikkeling waarbij de focus ligt op het benutten van de teamrollen (Belbin), het waarderen van verschillen via het werken met kernkwadranten (Daniel Ofman) en het uiteindelijk effectiever en prettiger samenwerken en communiceren in en vanuit het teamoverleg. Het traject is daarmee een combinatie van teamontwikkeling, gespreksvaardigheid en teambuilding.
  • Management Drives (MD) als hulpmiddel in professionaliseringtrajecten van teams en individuen om elkaars persoonlijke drijfveren te (h)erkennen en professioneel gedrag, ook op teamniveau, te kunnen duiden en verbeteren. Kijk op managementdrives.com voor meer informatie.
  • Mentortraining
  • Didactisch Coachen
  • Oriëntatie op Transactionele Analyse (TA)
  • Training samenwerking en communicatie
  • Begeleiding veranderingstrajecten
  • Maatwerktrajecten