Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek

Externe vertrouwenspersoon

Binnen IRIS worden veruit de meeste klachten en problemen over omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag intern opgelost, bijvoorbeeld via de mentor of de leidinggevende.

Bij klachten die te maken hebben met discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie of andere misdragingen kan er contact worden opgenomen met de interne vertrouwenspersonen.

Soms is het echter lastig om een klacht op de eigen school te melden. Of heb je het besproken en heeft dat niet tot voldoende oplossing geleid. Dat is het moment om contact te leggen met een externe vertrouwenspersoon.

Annemarie Pierik-van Diest is de externe vertrouwenspersoon (VP) binnen IRIS. IRIS heeft haar benoemd als vertrouwenspersoon integriteit en vertrouwenspersoon ongewenst gedrag voor de medewerkers. Annemarie is in dienst bij het Nederlands Compliance Instituut (NCI) en werkt als externe vertrouwenspersoon voor verschillende organisaties.

Waarvoor kun je bij de vertrouwenspersoon terecht?
Wanneer je je onprettig en onveilig voelt op het werk en je hier niet goed met je leidinggevende over kunt spreken, kun je bij de externe vertrouwenspersoon terecht. Dat kan ook als je niet goed weet hoe je moet handelen bij een vermoeden van integriteitsissue.

Wat doet de vertrouwenspersoon?
De VP luistert naar je verhaal. Jij en de VP bespreken welke mogelijkheden je hebt. Per mogelijkheid worden de voor- en nadelen besproken. Jij bent degene die bepaalt wat uiteindelijk gebeurt. De VP neemt het probleem niet van je over, onderzoekt geen meldingen en fungeert niet als mediator. Alleen jij beslist om al dan niet actie te ondernemen en de VP kan je daarbij ondersteunen als je dat wilt. Het kan ook zijn dat je alleen je verhaal doet, je hart lucht en verder geen actie onderneemt. Dat is prima, want jij hebt de regie.

Vertrouwelijk
Alle gesprekken zijn en blijven vertrouwelijk. Niets van de gesprekken deelt de VP met IRIS, ook niet als er om wordt gevraagd. Eenmaal per jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan het bestuur over het totale aantal gesprekken, aantal besteedde uren, eventuele trends en aanbevelingen. De informatie in de rapportage is geanonimiseerd vanwege de vertrouwelijkheid.

In gesprek
De meeste gesprekken zijn telefonisch of via Teams. Als het nodig is, kunnen gesprekken op locatie plaatsvinden. Dat kan op school, bij de vertrouwenspersoon op kantoor in Rotterdam, of in een coachhuis in de buurt.

Contact 
Bel of mail gerust als je iets wil bespreken of vragen hebt, ook als je niet zeker weet of de situatie iets is om met de VP te bespreken. Als blijkt dat de VP niet de juiste persoon is om te helpen, dan zorgt zij ervoor dat er iemand anders wordt gevonden die dat mogelijk wél kan.

Annemarie Pierik-van Diest
a.pierik@compliance-instituut.nl | 06 835 99 847

Naast haar werk als vertrouwenspersoon bemiddelt zij in compliance functies tussen opdrachtgevers en compliance professionals.  Annemarie woont in de buurt van Rotterdam. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen in de tienerleeftijd. Haar vrije tijd besteedt ze graag aan op stap gaan met het gezin, aan lezen, bakken, koken en het supporten van de kinderen bij hun sportactiviteiten.

Externe-vertrouwenspersoon-Annemarie-Pierik-van-Diest-IRIS