Search
Close this search box.
Search

Leerlingcoach

Onderwijs werkt pas echt als leerlingen het leuk vinden om uitgedaagd te worden. Als ze durven en kunnen aangeven wat ze niet begrijpen, als ze iets willen leren en als ze fouten durven maken. De meeste docenten zijn niet opgeleid om leerlingen planmatig en specifiek feedback te geven en vragen te stellen, op zo’n manier dat dit het leren bevordert. De actuele ontwikkelingen in het onderwijs vragen hier juist wel om.

Leerlingen coachen heeft als overkoepelend doel leerlingen meer regie geven over hun eigen leerproces.

Leerlingen coachen heeft als overkoepelend doel leerlingen meer regie geven over hun eigen leerproces.

Leerling coaching draagt bij aan:

  • de ontwikkeling van brede vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling
  • het bereiken van goede leerresultaten;
  • het bevorderen van zelfregulatie, zelfsturing en zelfstandigheid;
  • motivatie en inspiratie.

 

In deze training ligt het zwaartepunt op leren door peer-feedback tijdens wederzijdse lesbezoeken waarbij, indien mogelijk, ook filmopnames gemaakt worden. De training bestaat uit vier gezamenlijke bijeenkomsten van 4 uur. Voor verdere verdieping zorgen drie intervisiebijeenkomsten. Door deze opzet is het gewenst dat je je vanuit jouw school minimaal aanmeldt als duo.