Leerlingcoach

In het kort

Onderwijs werkt pas echt als leerlingen het leuk vinden om uitgedaagd te worden. Als ze durven en kunnen aangeven wat ze niet begrijpen, als ze iets willen leren en als ze fouten durven maken. De meeste docenten zijn niet opgeleid om leerlingen planmatig en specifiek feedback te geven en vragen te stellen, op zo’n manier dat dit het leren bevordert. De actuele ontwikkelingen in het onderwijs vragen hier juist wel om.

Leerlingen coachen heeft als overkoepelend doel leerlingen meer regie geven over hun eigen leerproces.

Leerling coaching draagt bij aan:

* de ontwikkeling van brede vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling

* het bereiken van goede leerresultaten;

* het bevorderen van zelfregulatie, zelfsturing en zelfstandigheid;

* motivatie en inspiratie.

 

In deze training ligt het zwaartepunt op leren door peer-feedback tijdens wederzijdse lesbezoeken waarbij, indien mogelijk, ook filmopnames gemaakt worden. De training bestaat uit vier gezamenlijke bijeenkomsten van 4 uur. Voor verdere verdieping zorgen drie intervisiebijeenkomsten. Door deze opzet is het gewenst dat je je vanuit jouw school minimaal aanmeldt als duo.

Doelgroep

Docenten die oplossingsgericht en leer bevorderend willen coachen. Je leert hoe je het beste uit je leerlingen naar boven haalt. Met als opbrengst: actievere leerlingen, betere resultaten en meer werkplezier!

 Inhoud

  • Nulmeting: vooraf vul je een nulmeting in, waarmee je jouw eigen huidige situatie als leerlingcoach inschaalt.
  • Startbijeenkomst: jouw toegevoegde waarde als leerlingcoach krijgt inhoud door het aanbieden van een theoretisch kader afgewisseld met oefeningen, werkvormen en eigen praktijkvoorbeelden. Vanuit de nulmeting en input van deze bijeenkomst stel je je eigen leerdoelen op voor de periode tot de volgende bijeenkomst. In iedere tussenliggende periode organiseer je met je maatje wederzijdse lesbezoeken en intervisie bijeenkomsten.
  • Leerlingcoaching 1 op 1: het individueel persoonlijk coachgesprek, buiten de les of in een projectsituatie staat in deze bijeenkomst centraal.
  • Coaching van leerlingen als groephet coachen van leerlingen in de verschillende groepssituaties zoals tijdens projecten of in de klas. Centraal staan samenwerkend leren, het leerklimaat in de groep, en het situationeel sturen en ondersteunen.
  • Slotbijeenkomst: je doet een eindmeting en kijkt naar je leeropbrengsten tot nu toe en je leerbehoefte voor de toekomst.

 

Data

In overleg.

Begeleider

Judith IJsseldijk, tel. 06-24 22 34 89, email: j.ijsseldijk@iris-cvo.nl

JudithIJsseldijk1

Kosten

Nader te bepalen.

Inschrijven

Ben je benieuwd of deze training bij je past en wil je meer informatie? Neem contact op met een van de begeleiders. Of schrijf je hier direct in

Lege sectie. Pas de pagina aan om hier inhoud toe te voegen.
Lege sectie. Pas de pagina aan om hier inhoud toe te voegen.