IRIS-o-en-o

Leerlingcoach

Kennismakingstraining

In co-creatie met het HVX team ontwikkelen we in het najaar van 2018 een training leerlingcoach. Als er voldoende interesse is, willen we deze training vanaf 2019 voor alle IRIS docenten aanbieden.

Aanmelden

Spreekt deze opzet je aan, laat je interesse dan weten via een mail naar O&O: O&O@iris-cvo.nl

 

Download Flyer

Aanleiding

Aanleiding voor deze training is het gegeven dat de meeste leraren niet zijn opgeleid om leerlingen planmatig en specifiek feedback te geven en vragen te stellen, op zo’n manier dat dit het leren bevordert. De actuele ontwikkelingen in het onderwijs vragen hier juist wel om. Onderwijs werkt immers pas echt als leerlingen het leuk vinden om uitgedaagd te worden, als ze durven en kunnen aangeven wat ze niet begrijpen, als ze iets willen leren en als ze fouten durven maken (Hattie).

 

Training

De training bestaat uit vier gezamenlijke bijeenkomsten van 4 uur. Daarnaast ligt in de training het zwaartepunt op leren in het werk door peer-feedback tijdens wederzijdse lesbezoeken waarbij, indien mogelijk, ook filmopnames gemaakt worden. Voor verdere verdieping zorgen drie intervisiebijeenkomsten. Door deze opzet is het gewenst dat je je vanuit jouw school minimaal aanmeldt als duo.

 

Opzet training

Nulmeting: vooraf vul je een nulmeting in, waarmee je jouw eigen huidige situatie als leerlingcoach inschaalt.

  1. Startbijeenkomst: jouw toegevoegde waarde als leerlingcoach krijgt inhoud door het aanbieden van een theoretisch kader afgewisseld met oefeningen, werkvormen en eigen praktijkvoorbeelden. Vanuit de nulmeting en input van deze bijeenkomst stel je je eigen leerdoelen op voor de periode tot de volgende bijeenkomst. In iedere tussenliggende periode organiseer je met je maatje wederzijdse lesbezoeken en intervisie bijeenkomsten.
  2. Leerlingcoaching 1 op 1: het individueel persoonlijk coachgesprek, buiten de les of in een projectsituatie, staat in deze bijeenkomst centraal.
  3. Coaching van leerlingen als GROEP: het coachen van leerlingen in de verschillende groepssituaties zoals tijdens projecten of in de klas is het onderwerp van deze bijeenkomst. Centraal staan samenwerkend leren, het leerklimaat in de groep, en het situationeel sturen en ondersteunen.
  4. Slotbijeenkomst: je doet een eindmeting en kijkt naar je leeropbrengsten tot nu toe en je leerbehoefte voor de toekomst.

Informatie

 

Vragen en Contact

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over IRIS Opleiden en Ontwikkelen?
Neem dan contact op met O&O:
O&O@iris-cvo.nl
023 – 548 38 00