Leerlingcoach

In het kort

Onderwijs werkt pas echt als leerlingen het leuk vinden om uitgedaagd te worden. Als ze kunnen aangeven wat ze niet begrijpen, als ze iets willen leren en als ze fouten durven maken. De meeste leraren zijn niet opgeleid om leerlingen planmatig en specifiek feedback te geven en vragen te stellen op zo’n manier dat dit het leren bevordert. De actuele ontwikkelingen in het onderwijs vragen hier juist wel om.

In deze training ligt het zwaartepunt op leren door peer-feedback tijdens wederzijdse lesbezoeken. De training bestaat uit vier gezamenlijke bijeenkomsten van vier uur. Voor verdere verdieping zorgen drie intervisiebijeenkomsten. Door deze opzet is het gewenst dat je je vanuit jouw school aanmeldt als duo.

Doelgroep

Docenten die oplossingsgericht en leer bevorderend willen coachen. Je leert hoe je het beste uit je klas naar boven haalt. Met als opbrengst: actievere leerlingen, betere resultaten en meer werkplezier!

 Inhoud

  • Nulmeting: vooraf vul je een nulmeting in, waarmee je jouw eigen huidige situatie als leerlingcoach inschaalt.
  • Startbijeenkomst: jouw toegevoegde waarde als leerlingcoach krijgt inhoud door het aanbieden van een theoretisch kader afgewisseld met oefeningen, werkvormen en eigen praktijkvoorbeelden. Vanuit de nulmeting en input van deze bijeenkomst stel je je eigen leerdoelen op voor de periode tot de volgende bijeenkomst. In iedere tussenliggende periode organiseer je met je maatje wederzijdse lesbezoeken en intervisie bijeenkomsten.
  • Leerlingcoaching 1 op 1: het individueel persoonlijk coachgesprek, buiten de les of in een projectsituatie staat in deze bijeenkomst centraal.
  • Coaching van leerlingen als groephet coachen van leerlingen in de verschillende groepssituaties zoals tijdens projecten of in de klas. Centraal staan samenwerkend leren, het leerklimaat in de groep, en het situationeel sturen en ondersteunen.
  • Slotbijeenkomst: je doet een eindmeting en kijkt naar je leeropbrengsten tot nu toe en je leerbehoefte voor de toekomst.

 

Data

In overleg.

Begeleider

Ruud Jansen (opleider/trainer/coach stichting IRIS)

Foto Ruud Jansen

Kosten

Nader te bepalen.

Inschrijven

Schrijf je hier in.

Lege sectie. Pas de pagina aan om hier inhoud toe te voegen.
Lege sectie. Pas de pagina aan om hier inhoud toe te voegen.