Het leren van morgen

Leren van gisteren, luisteren naar vandaag voor het leren van morgen.
Dit vormde het uitgangspunt voor het vormgeven van ons beleid voor de toekomst. Tijdens inspirerende bijeenkomsten en via online activiteiten hebben leerlingen, medewerkers van de scholen en van IRIS een bijdrage geleverd aan het gezamenlijk tot stand brengen van onze visie en ambities voor 2020.
 
Voorgaande jaren vormden kwaliteit, schoolklimaat, kenmerken (KKK) en veiligheid, invloed, aandacht (VIA) de leidende begrippen. Deze begrippen liggen nog steeds ten grondslag aan de ambities die we in het nieuwe meerjarenbeleid formuleren. De thema's die de komende jaren centraal staan zijn:
      - Schoolklimaat
      - Talent & bekwaamheid
      - Leren
      - Ontmoeten. 

Bladeren in het document? Klik op de afbeelding.

 

E-magazine: IRIS zet je in het licht ...

Naar aanleiding van de succesvolle Inspiratiedag op 24 november jl. heeft IRIS een e-magazine uitgebracht. Dit e-magazine laat de voortgang van concrete initiatieven zien als uitwerking van de ambities uit het Leren van Morgen. Het bevat 'good practices', visiedocumenten en foto’s & filmpjes van IRIS bijeenkomsten en thema’s op de scholen. Een kleurrijk, toekomstgericht magazine dat past bij het Leren van Morgen, omdat het constant wordt aangevuld met nieuwe ideeën en initiatieven,waardoor het een dynamisch document is en blijft. 

 

 

Vacatures

IRIS, onderwijs met 
overtuiging