Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek

Scholen blijven dicht tot en met 6 april 2020 i.v.m. coronavirus

Op zondag 15 maart heeft de minister bekend gemaakt dat de scholen met ingang van 16 maart 2020 tot en met 6 april sluiten. Dat betekent dat onze scholen voor leerlingen dicht blijven om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Een uitzondering daarop is de opvang van leerlingen van ouders die werken in vitale beroepen zoals zorg, politie en brandweer. Voor deze leerlingen blijven de scholen open. Voor de volledige lijst met vitale beroepen zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Maandag 16 maart treffen collega’s voorbereidingen om het onderwijs de komende twee weken anders en op afstand te organiseren.

De schoolleiding van iedere school draagt er zorg voor dat leerlingen en ouders geïnformeerd worden. Leerlingen en ouders worden in de loop van maandag 16 maart gedetailleerder geïnformeerd over wat er voor leerlingen vanaf dinsdag 17 maart klaar staat om onderwijs te kunnen blijven volgen.

Een speciale groep waar extra aandacht voor nodig is, betreft de examenkandidaten, aangezien er in deze periode (school)examens en herkansingen gepland staan. Iedere school zal aan deze groep leerlingen communiceren op welke manier deze doorgang kunnen vinden, rekening houdend met de voorwaarden die hierbij in acht genomen moeten worden.

Deze situatie is voor iedereen uitzonderlijk. We begrijpen dat dit besluit ingrijpend is voor uw zoon of dochter en uw gezin, en veel vragen oproept. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de school.

U kunt ook contact opnemen met het bestuursbureau van IRIS: tel: 023 -548 38 00 of via mail: info@iris-cvo.nl

Truus Vaes
Voorzitter college van bestuur