IRIS publieksjaarverslag 2022

Het IRIS publieksjaarverslag 2022 is gereed. Het verslag geeft in vogelvlucht een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en successen in 2022 en toont van elke IRIS-school de vorderingen aan op het gebied van de vier pijlers van het strategisch plan Motivatie om te leren.